Primaria Municipiului Moreni


Portal Servicii Electronice

Proiecte pe fonduri structurale

Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

"Platforma integrata privind simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Moreni"

Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 

cod SMIS: 154039

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.

Site-ului web al Programului Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Primăria Municipiului Moreni